Jaarverslag 2017 VALA

Jaarverslag 2017 VALA

DE KRACHT VAN VALA IN 2017

Sinds de start van het vernieuwde subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Land schapsbeheer (ANLb) in 2016 heeft VALA niet stilgezeten. De resultaten van deze nieuwe manier van werken binnen deze organisatie zijn gebundeld in het jaarverslag met de titel: De kracht van VALA in 2017.

Dit jaarverslag geeft een beeld van de huidige Vereniging van Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Deze vereniging laat zien dat zij naast de uitvoer van het subsidiestelsel voor ANLb, zich ook nog bezig houden met tal van andere taken en projecten op het gebied van (agrarisch) natuur, landschap- of waterbeheer. Alle initiatieven zijn geënt vanuit de wens het beheer en onderhoud van natuur en landschap in de Achterhoek op een professionele en effectieve manier uit te voeren.

In dit jaarverslag zijn de cijfers en de activiteiten op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer terug te vinden. De behaalde resultaten over 2017 overzichtelijk weergeven in een afbeelding. Hier zijn onder andere de gerealiseerde hectares kruidenrijke akker(randen), agrarische waterbeheer, landschapselementen en botanisch en kruidenrijk grasland te vinden. In totaal hebben in 2017 465 particulieren en boeren zich ingezet voor meer biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap.

Naast deze cijfers kun je nog meer resultaten en projectinformatie vinden. Daarnaast wordt er ook alvast vooruitgeblikt op het jaar 2018!