Organisatie

VAL Oude IJssel is in 2004 opgericht door burgers en agrariërs om het landschap en de natuur te beheren in de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem. Ons werkgebied is daarmee ca. 32.000 hectare groot. Klik hier voor een overzichtskaart.

We zijn een agrarische natuurvereniging. Dat wil zeggen dat we als doelstelling hebben natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken, en dat we dit doen met een werkploeg die geheel uit agrariërs uit ons eigen werkgebied bestaat. We maken beheer- en inrichtingsplannen voor natuur en landschap en verzorgen aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in het buitengebied. Dat alles doen we voor gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, boeren, burgers en buitenlui.

Onze organisatie bestaat uit een bestuur, een landschapscoördinator, administratieve duizendpoot, vakkundige werkploeg van agrariërs, maar vooral ook onze leden.

Coördinator

Camiel Helming is onze landschapscoördinator. Als je een idee, of een mogelijke opdracht hebt, dan kun je met hem contact opnemen. Camiel stelt plannen op en zorgt voor een correcte uitvoering samen met onze werkploeg. De coördinator wordt administratief ondersteund door Marga Kroezen. Zij verzorgt de financiële afhandeling van alle projecten. Het beste zijn wij te bereiken op maandag en woensdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Werkploeg

Mooie ideeën zijn er genoeg, maar onze werkploeg kan ze ook uitvoeren! Momenteel bestaat onze werkploeg uit:

  • Henk Krajenbrink, Sinderen
  • Jurgen van Niersen, Azewijn
  • Andre Vossers, Heelweg
  • Bert Evers, Wijnbergen
  • Marty Roording, Nieuw-Wehl
  • Wim Groot Wassink, Varsseveld

De werkploeg verricht werkzaamheden zoals planten (bv. met hun eigen plantmachine), het knotten van bomen, snoeien van hoogstamfruit, zagen van houtsingels en rasterwerk (dat laatste overigens veelal met mooie gekloofde eikenhouten palen).

Voor de aankomende periode en zeker in het winterseizoen hebben we een aantal mooie opdrachten uit te voeren. We zijn hiervoor op zoek naar nieuwe werkploegleden en een voorman die 2 of 3 dagen per week beschikbaar zijn en waarmee we onze continuïteit kunnen waarborgen. In overleg zijn er ook opleidingsmogelijkheden.

Bent u handig, heeft u tijd over en wilt u graag wat bijverdienen, neem dan contact op met Theo Nieuwenhuis

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 5 personen:

Daarnaast kan het bestuur een beroep doen op Rob Geerts als adviseur.

Het bestuur en adviseur komen elke 6 weken samen om, gezamenlijk met de landschapscoöordinator en administratief medewerkster, de ontwikkelingen in ons werkgebied door te spreken. Denk hierbij aan de lopende uitvoeringsprojecten, nieuwe ideeën of het samenwerkingsverband en agrarische collectief Vereniging Achterhoeks Landschapsbeheer (VALA).