Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VAL OUDE IJSSEL SILVOLDE

Agrarische natuurvereniging VAL Oude IJssel (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden en niet leden (andere contactpersonen). Wij doen dit om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn, de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Deze privacyverklaring legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op via info@val-oudeijssel.nl

Wij zijn wij?

Wij zijn Agrarische natuurvereniging VAL Oude IJssel, in 2004 opgericht door burgers en agrariërs om het landschap en de natuur te beheren in de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem. Onze doelstelling is natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Dit doen we met een werkploeg die geheel uit agrariërs uit ons eigen werkgebied bestaat.  We maken beheer- en inrichtingsplannen voor natuur en landschap en verzorgen aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in het buitengebied. Dat alles doen we voor gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, boeren, burgers en buitenlui.

Onze organisatie bestaat uit een bestuur, een landschapscoördinator, administratieve duizendpoot, vakkundige werkploeg van agrariërs, maar vooral ook onze leden.

VASTGELEGDE GEGEVENS

Wat betekent dit voor u?

VAL Oude IJssel registreert de volgende gegevens van leden:

 1. Basisgegevens:
 • Naamgegevens: voorletter(s) en achternaam;
 • Adresgegevens: straat, huisnummer en toevoegingen, postcode en woonplaats.
 1. Aanvullende gegevens:
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Indien u een machtiging afgegeven heeft: IBAN nummer.
 1. Overige gegevens:

Mocht in de toekomst aanvullende overige gegevens worden bewaard, dan brengen wij de leden van VAL Oude IJssel, ruim voor die tijd, op de hoogte.

Deze gegevens worden elektronisch en op papier vastgelegd. Het beheer berust bij de administratief medewerker van VAL Oude IJssel. Daarnaast worden van de activiteiten (excursie, cursus, Algemene ledenvergadering) regelmatig foto’s gemaakt, die in onze nieuwsbrieven, op onze website, Facebookpagina en in een PowerPoint presentatie geplaatst kunnen worden.

Waarom worden deze gegevens bewaard?

Val Oude IJssel bewaart deze gegevens zodat we onze leden en niet-leden kunnen uitnodigen voor excursies, cursussen en de Algemene Ledenvergadering. Informatie en nieuwsbrieven kunnen toezenden, kunnen informeren over activiteiten van de VAL en om bij onze leden de contributie te kunnen incasseren of de contributiefactuur toe kunnen sturen.

Wie kunnen deze gegevens inzien?

De gegevens kunnen worden ingezien door de administratief medewerker van VAL Oude IJssel.

Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?

Uw gegevens worden bewaard in een EXCEL spreadsheet op de computer van de administratief medewerker; van de leden die geen automatische incasso afgegeven hebben wij de NAW-gegevens in ons boekhoudprogramma staan. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord en het kantoor waar de computer staat is afgesloten. Om het boekhoudprogramma op te kunnen starten ontvangen wij iedere keer een andere code per e-mail. Zonder deze code kunnen wij geen gebruik maken van het boekhoudprogramma.

Wij verzenden uw gegevens nooit aan andere personen of organisaties. Nieuwsbrieven en andere informatie worden aan al onze leden met een bekend mailadres gestuurd, maar de leden kunnen niet zien wie de informatie ontvangt. Iedereen ontvangt het bericht via een BCC (Blind carbon copy).

Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand aangepast of verwijderd worden?

Uw gegevens worden meteen uit het bestand verwijderd als u aan ons doorgeeft geen lid meer te willen zijn van VAL Oude IJssel.

In het verleden hebt u vrijwillig uw e-mailadres aan ons ter beschikking gesteld, zodat wij u snel en gemakkelijk kunnen informeren over gebeurtenissen bij VAL Oude IJssel. Indien u wel lid wilt blijven van VAL Oude IJssel, maar niet wilt dat wij u informeren via de e-mail, dan kunt u ons dat laten weten door een berichtje te sturen per mail of door een briefje te schrijven aan de secretaris. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen dan verwijderen wij uw naam en e-mailadres uit ons ledenbestand. U ontvangt dan geen enkel e-mailbericht van VAL Oude Ijssel en u bent dan geen lid meer.

Als u gegevens verwijderd of aangepast wilt zien, kunt u ons dat laten weten door een berichtje te sturen aan uditters@val-oudeijssel.nl of door een briefje te schrijven aan de secretaris, Vincent Heuthorst, p/a Munstermanstraat 6, 7064 KA  SILVOLDE.

Waar kunt u terecht met vragen over de AVG?

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VAL Oude IJssel, kunt u deze stellen aan Vincent Heuthorst of Ursela Ditters via uditters@val-oudeijssel.nl.

Website en Facebook

VAL Oude Ijssel beheert een website: www.val-oudeijssel.nl en een Facebookpagina https://www.facebook.com/valoudeijssel/.

Foto’s

Tijdens de activiteiten van VAL Oude IJssel (zoals tijdens een cursus, excursie, Algemene Ledenvergadering of andere activiteiten, kunnen er foto- en video opnames worden gemaakt ten behoeve van pr-doeleinden, zoals publicaties op onze Facebookpagina, de website en perspublicaties. De deelname aan deze evenementen en activiteiten houdt dus in dat er foto’s van de

deelnemers en belangstellenden op de website gepubliceerd kunnen worden. In de aankondigingen van deze evenementen en activiteiten zal dat expliciet aangegeven worden.

Mochten desondanks personen bezwaar hebben tegen een op de website gepubliceerde foto van hen, dan kunnen zij dat met redenen omkleed, schriftelijk aangeven bij VAL Oude IJssel. Het bestuur behoudt zich het recht voor zo’n verzoek terzijde te leggen, wanneer met de betreffende foto het promotionele belang van de VAL Oude IJssel daartoe aanleiding geeft. Wel wordt in indiener van het bezwaar daar dan schriftelijk over geïnformeerd.

De foto’s van activiteiten van VAL Oude IJssel worden beheerd door de beheerder van de website van VAL Oude IJssel. Ook deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde gegevensdrager zonder dat anderen daar toegang op hebben.

Door het deelnemen aan activiteiten georganiseerd door VAL Oude IJssel:

 • Geven ouders die met hun kinderen de activiteit bezoeken aan geen bezwaar te hebben dat er foto’s van hun kinderen worden gemaakt en eventueel gepubliceerd op de website of Facebookpagina van VAL Oude IJssel. Mocht dat wel zo zijn, dan kan dat ter plekke kenbaar worden gemaakt.
 • Geeft u aan, geen bezwaar te hebben dat er foto’s of filmopnames worden gemaakt.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslagen van de verwerking

Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met uw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, op kleine schaal een marketingbureau (website werkzaamheden, waarbij mogelijk contactgegevens uit het formulier kunnen worden ingezien), Google (Analytics) en postverwerkers.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en

opsporingsinstanties.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig intern gecontroleerd.

COOKIEVERKLARING

Wij gebruiken cookies op de website van VAL Oude IJssel om de dienstverlening te verbeteren, de website naar behoren te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de VAL Oude IJssel website en hun functionaliteit.

SOORTEN COOKIES

Functionele en noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • Uw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal en informatie in formulieren.
 • Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op uw scherm verschijnt.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het websitegebruik te meten kunnen we de website constant blijven verbeteren voor een optimale gebruikerservaring. We verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem, waar via cookies de volgende gegevens in worden opgeslagen:

 • IP-adres
 • Technische kenmerken zoals het type browser
 • Vanaf welke pagina u op de VAL Oude IJssel website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang u de VAL Oude IJssel website bezoekt of gebruikt
 • Of u gebruikmaakt van de functionaliteiten van de VAL Oude IJssel website
 • Welke pagina’s u bezoekt op de VAL Oude IJssel website

Verwijderen

Cookies kunt u het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. U vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Goedgekeurd door het bestuur van VAL Oude IJssel op 1 oktober 2018.