Theo Nieuwenhuis

Wie is Theo Nieuwenhuis (52)?

Via een lange weg LATS, MAS en HAS uiteindelijk mijn Ing. diploma gehaald. Tijdens mijn schoolperiode leuke leerzame en interessante stages gedaan. Tot twee maal toe in Amerika  stage gelopen. In Amerika (Madison, WI) onderzoek gedaan op het U.S. dairy forage research center. Daarna ben ik 25 jaar melkveehouder geweest. In mijn tijd als melkveehouder ook veel bestuurlijke functies vervuld (AJK, LTO, gebiedscommissie rijnstrangen, CDA en gemeenteraad Zevenaar . In de jaren 90 is de basis gelegd naar regeneratieve landbouw met de PMOV gedachte van Jaap Van Bruchem (PMOV=Platform Minderhoudshoeve, Ossenkampen, Vel&Vanla).

In 2017 door verplaatsing omgeschakeld van melkvee naar biologische akkerbouw.  Met Edaphon-advies en Goed-Geboerd wil ik mijn kennis van- en ervaring in de (gangbare) melkveehouderij en (biologische) akkerbouw ter beschikking stellen aan anderen.