Henk Oldenhave

 

 

Ik ben Henk Oldenhave. Getrouwd met Monique en samen hebben we 2 opgroeiende kinderen.

We wonen en werken op een gangbaar melkveebedrijf in Doetinchem (Slangenburg).

Het is hier een kleinschalig gebied met veel bewaarde landschapselementen.

Ik zie het als mijn taak om dit zo in te passen in de bedrijfsvoering dat het hier goed wonen en werken is voor mens en dier.

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de VAL om ons te ondersteunen.

In mijn vrije tijd ga ik graag met de mountainbike op pad.  Telkens weer onder de indruk dat we  in een heel mooi

en afwisselend gebied wonen. Willen we dit in de toekomst zo houden,  dan moeten we het onderhoud en

herstel van dit gebied onze maximale aandacht geven!

Alleen samen kunnen we dit doen.

 

Groeten,

Henk Oldenhave