KOM NAAR DE MELKERS VAN MORGEN 2019 OP 20 JUNI

KOM NAAR DE MELKERS VAN MORGEN 2019 OP 20 JUNI

Noteer de datum in uw agenda: op 20 juni wordt Melkers van Morgen weer gehouden op de Marke. Melkers van Morgen zit bovenop de actualiteit en vertaalt innovaties en nieuwe inzichten direct door naar praktische waarde voor het boerenbedrijf. Medewerkers van VALA zullen ook op deze dag aanwezig zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

U kunt een boeiend en gevarieerd programma verwachten met tal van interactieve workshops en velddemonstraties. De thema’s die aan de orde komen zijn dit jaar bodem, gras, mais, vanggewas, akkerbouwmatig ruwvoer en krachtvoer, GLB biodiversiteit, precisielandbouw (sensoren) en precisielandbouw (NIR).

Spuitlicentie

Ook heeft u de mogelijkheid om tijdens Melkers van Morgen uw gewasbeschermingslicentie (module Teelt) te verlengen.

Programma, locatie en aanmelden

U kunt kiezen uit twee rondes; de ochtendronde start om 09.30 uur, inloop vanaf 9.00 uur. De middagronde start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur met lunch. Voor een lunch wordt gezorgd. De locatie is proefbedrijf De Marke (Roessinkweg 2, Hengelo, Gelderland).

U kunt u hier aanmelden. Aanmelding is verplicht in verband met de mogelijkheid tot verlengen van de spuitlicentie.

Verdere informatie over de dag en over de thema’s volgt in de komende weken. Houd hiervoor de berichtgeving op www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen in de gaten en onze nieuwsbrief.

Meer informatie

De bijeenkomst wordt mede gefinancierd door: