Nu al resultaat van ons erfbeplantingsplan voor nuttige erfbewoners!

Nu al resultaat van ons erfbeplantingsplan voor nuttige erfbewoners!
In Netterden hebben we half april 6 kunstnestkasten voor de huiszwaluw, 7 nestkasten voor holenbroeders, 2 insectenhotels en 3 vleesmuiskasten geleverd. De eigenaar heeft de nestkasten en insectenhotels zelf opgehangen volgens het ontwerpplan.
Er zijn al 4 huiszwaluw kunstnestkasten bewoond.
Op dit filmpje is 1 ervan te zien.
Dit najaar wordt het erf nog aangeplant door de VAL.
Op dit erf hangt al een steenuilenkast. Dit jaar zijn hier 2 jonge steenuilen geringd.
Samen voor meer biodiversiteit!