Natuurinclusief boeren langs de Oude IJssel

Natuurinclusief boeren langs de Oude IJssel
Vanwege de vruchtbare grond langs de Oude IJssel is het van oudsher een landbouwgebied. Boer Henry Steverink is een gangbare boer die op zijn boerderij allerlei maatregelen treft om meer natuur te krijgen. Hij maakt zijn stallen vogelvriendelijk, legt akkerranden aan en plant rond zijn erf bijvriendelijke bloemen.

Collectief van boeren

Boer Henry doet dit niet alleen. Rondom de Oude IJssel is een collectief van boeren actief die zich inzetten om weer natuurinclusief te gaan boeren. In totaal doen er al zo’n 900 boeren aan mee. Ze hebben de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Achterhoek (VALA) opgericht waarin ze gezamenlijk bijvoorbeeld zaden voor akkerranden inkopen, onderzoek doen en voorlichting geven. De Universiteit van Wageningen helpt ze met het op verantwoorde manier vergroenen van hun boerderijen.
Compensatie voor gebruik
Henry doet dit natuurlijk beheer vanuit zijn hart maar waar hij grond inlevert hiervoor, krijgt hij compensatie van de provincie. Hij moet leven van de opbrengsten van zijn grond en vindt het niet meer dan terecht dat hij betaald krijgt voor het gebruik daarvan. Per hectare krijgt hij hier ongeveer evenveel voor als hij zou verdienen met reguliere landbouw. Tenslotte is volgens hem het verbeteren van de biodiversiteit een taak van ons allemaal, niet alleen van de boeren. Hij levert de grond en wij vergoeden hem daarvoor.

Klik hier om het filmpje te bekijken.