Streekhout Achterhoek en ForFarmers tekenen intentieverklaring

Streekhout Achterhoek en ForFarmers tekenen intentieverklaring

Achterhoekse houtsnippers verduurzamen productie veevoer ForFarmers

Coöperatie Streekhout Achterhoek heeft vandaag een intentieverklaring ondertekend met ForFarmers Nederland voor de levering van duurzame biomassa voor het opwekken van energie in een door ForFarmers nieuw te bouwen duurzame biomassacentrale. Streekhout Achterhoek gaat de biomassa leveren in de vorm van houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek. ForFarmers zet daarmee een volgende stap in de verduurzaming van de productie van veevoer in haar vestiging in Lochem.

Vertegenwoordigers van de betrokken partijen tekenden op 2 augustus 2018 op het kantoor van ForFarmers in Lochem de intentieverklaring om houtsnippers te gaan leveren. Afhankelijk van de energiewaarde van de houtsnippers gaat het om de levering van ca. 7.000 ton houtsnippers per jaar voor een periode van vijf jaar door Streekhout Achterhoek aan ForFarmers. De leveranties zullen plaatsvinden onder de criteria van het duurzaamheidscertificaat van BetterBiomass (NTA 8080). Het is de bedoeling dat het contract en levering van houtsnippers ingaat op 1 januari 2019.

Reductie CO2-uitstoot

De nieuw te bouwen biomassacentrale van ForFarmers in Lochem realiseert een afname van 95 procent van de CO2-footprint van de geproduceerde stoom ten opzichte van stoomproductie met behulp van fossiel aardgas. Dit is in lijn met de doelstelling van ForFarmers de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daarnaast ondersteunt ForFarmers hiermee veehouders en landschapsorganisaties bij het duurzaam beheren van het landschap en het verbeteren van de biodiversiteit.

Onderhoud Achterhoeks landschap

Dick Looman, voorzitter van de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek VALA en een van de initiatiefnemers: “Dit is een hele mooie stap in de verduurzaming van de gehele productieketen. Houtsnippers die vrijkomen bij het landschapsbeheer kunnen we samen met ForFarmers nuttig inzetten en tot waarde brengen in onze eigen regio. Zo dragen we bij aan de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen en een beter en effectiever beheer en onderhoud van de natuur en het landschap in de Achterhoek. Tegelijk creëren we middelen voor een aanvullend verdienmodel voor de grondeigenaren en om het onderhoud te kunnen financieren.”

Regionale samenwerking

Voor de levering van de houtsnippers wordt een nieuwe organisatie opgericht; Coöperatie Streekhout Achterhoek. Hierin werken samen de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek VALA (de koepelorganisatie van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek: VAN Berkel & Slinge, Groen Goed, ’t Onderholt, PAN, Stichting Marke Vragender Veen en VAL Oude IJssel), Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De genoemde partijen verwerken naar schatting ruim de helft van het vrijkomende hout en houtsnippers bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek.

Voor meer informatie:

Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA):

Dick Looman, voorzitter bestuur
• T +31 (0)6 13448926 • E info@de-vala.nl • W www.de-vala.nl

ForFarmers

Yvonne Derkse, Corporate Communicatie
• T +31 (0)573 28 88 00 • M +31 (0)6 223 79 666
• E yvonne.derkse@forfarmers.eu • W www.forfarmersgroup.eu