Persbericht 8RHK Ambassadeurs; Werken aan toekomstgerichte erven

Persbericht 8RHK Ambassadeurs; Werken aan toekomstgerichte erven

Doetinchem, 1 oktober 2020

Werken aan toekomstgerichte erven

Het project Toekomstgerichte Erven kan van start gaan met een financiële bijdrage vanuit de Regio Deal. Het richt zich op het verkrijgen van vitale, toekomstgerichte erven en een kansrijk buitengebied in de Achterhoek. Veel eigenaren van erven kampen met nieuwe regelgevingen en vragen over de toekomstbestendigheid van hun erf. Zoals de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing, andere functies of woonvormen op het erf. Of het beëindigen van het bedrijf alle met financiële- en emotionele gevolgen van dien. Het project helpt agrariërs vanuit verschillende behoeften: agrariërs die willen doorontwikkelen, om willen schakelen, stoppen, of anders. Stichting Ruimtevitaal – voorheen stichting Asbesttrein – voert het project uit.

Omvangrijk traject met perspectief voor veel eigenaren van erven
Door advies- en begeleidingsgesprekken met een financiële tegemoetkoming in de vorm van adviesvouchers, wordt ingezet op perspectief bij de eigenaren. Via een keukentafelgesprek wordt eerst breed ingegaan op de vragen van de erfbewoner(s). Zodat zicht komt op de belangrijkste items voor ondersteuning. In dit omvangrijke traject starten ongeveer 1900 keukentafelgesprekken. De adviseur kan op basis van het gesprek advies geven over het vervolg. En indien nodig een specialist inschakelen. De specialist pakt vervolgens het stokje over om samen met de eigenaar te werken aan mogelijke oplossingen. Naar inschatting start 35% van de erfeigenaren een vervolgtraject met deze specialist als erfbegeleider. In het hele proces zit voortvarendheid: van advies naar begeleiding, zonder onnodige wachttijden.

Start in vier gemeenten
Het project gaat drie jaar lopen in vier gemeenten: Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Stichting Ruimtevitaal zoekt sterk de samenwerking op met de deelnemende gemeenten én met partijen met specifieke kennis en kunde over de problematiek. Nevendoel is het leggen en versterken van verbindingen. Namelijk tussen organisaties en partijen die actief zijn in het buitengebied en op het erf van de bewoners. Om te komen tot een goed ‘ecosysteem’ op de erven in de toekomst. Naar verwachting starten in de winter van 2020 de eerste keukentafelgesprekken. Andere gemeenten in de Achterhoek worden geïnformeerd en benaderd voor een vervolg na de start van dit traject.

Meer informatie op: https://www.watea.nl/