Kruidenrijk grasland meerwaarde voor vee, bedrijf en boerenlandvogels

Kruidenrijk grasland meerwaarde voor vee, bedrijf en boerenlandvogels

Eind 2017 / begin 2018 zijn met financiering van de Plattelandsraad op initiatief van de VAL bij 8 agrariërs, vnl. melkveehouders, randen van percelen (of delen van percelen) met kruidenrijke graslandmengsels ingezaaid.

Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.