Geboorte eerste patrijzenkuikens aanleiding tot kraomschudden

Geboorte eerste patrijzenkuikens aanleiding tot kraomschudden

Wehl – Afgelopen donderdag werd naar goed Achterhoeks gebruik een krentenwegge aangeboden aan de familie Reulink. Op het erf van Groenbedrijf Reulink aan de Heijendaalse weg in Wehl zijn in het werkgebied van de VAL Oude IJssel namelijk de eerste patrijzenkuikens van dit seizoen aangetroffen. En dat mag best wel gevierd worden, want de patrijs is al lang niet meer een algemene verschijning.

Rond 1975 was de patrijs nog een talrijke broedvogel, sindsdien is hun aantal met negentig procent afgenomen. Net als andere boerenlandvogels heeft deze soort te leiden gehad van het veranderd landgebruik. In het kader van agrarisch natuurbeheer coördineert Rob Geerts van de VAL Oude IJssel een patrijzenproject rond Sinderen en Wehl waar geprobeerd wordt het leefgebied voor de patrijs te verbeteren. De VAL is één van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, die verenigt in Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), het Collectief vormt voor agrarisch natuurbeheer. VALA heeft samen met Landschapsbeheer Gelderland, met subsidie van de provincie Gelderland, vrijwilligers opgeleid die patrijzen monitoren. Frank Wienholts is één van deze tellers die rond Wehl de stand van de patrijzen bijhoudt.

Het gebied ten noorden van Wehl is blijkbaar in trek bij patrijzen, want er zijn al meerdere paartjes dit voorjaar geteld. De VAL probeert boeren en grondgebruikers te enthousiasmeren om akkerranden met kruidenmengsels in te zaaien en granen te telen, want deze bieden dekking, nestgelegenheid, maar zorgen ook voor voedsel in de vorm van insecten en zaden. De patrijs houdt niet van een te strak aangeharkt erf, maar van wat ruigte, heggen, struweelrandjes en kaal zand om in te kroelen. Hopelijk zijn boeren en andere grondgebruikers, zoals Rick Reulink, bereid zulke maatregelen te nemen, zodat het leefgebied voor deze prachtige vogel verbetert en de populatie de komende jaren weer kan gaan groeien.