Patridge Een leidraad voor herstel van boerenlandnatuur

Patridge Een leidraad voor herstel van boerenlandnatuur

In het PARTRIDGE project laat Vogelbescherming Nederland zien hoe we in modern boerenland, met de juiste maatregelen, patrijzen duurzaam kunnen beschermen. Als het
met patrijzen goed gaat, dan profiteert andere natuur in deze gebieden daarvan mee. Denk aan zoogdieren zoals de haas, vogels zoals de veldleeuwerik en aan insecten, bijen en vlinders.
In deze set factsheets omschrijven we de vijf belangrijkste PARTRIDGE maatregelen. Daarnaast leggen we uit hoe we het effect van deze maatregelen monitoren. Zo bieden we een handvat voor mensen die zich willen inzetten voor de patrijs.

Om de factsheets Patridge te bekijken klikt u hier.

Om de leidraad voor patrijzenbescherming te bekijken klikt u hier.

Via de volgende link kunt u de film (12 minuten) met het verhaal achter Patridge bekijken. Hierin vertellen deelnemers over hun motivatie en ervaringen. https://youtu.be/gQ6K3q3O8qU