Provincie Gelderland en landschap & biodiversiteit in 2020

Provincie Gelderland en landschap & biodiversiteit in 2020

Op maandag 18 november houdt de agrarische natuurvereniging VAL Oude IJssel haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Na het besloten gedeelte is er om 20.30 uur een openbare lezing.Knotbomenrij op Engbergen

We hebben Gedeputeerde Peter Drenth, oud wethouder van de gemeente Doetinchem, bereid gevonden om het beleid van de Provincie Gelderland toe te lichten op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit.

De VAL Oude IJssel is een agrarische natuurvereniging die al 15 jaar actief is in de regio. De organisatie bestaat uit een enthousiaste club boeren en burgers die zich inzetten voor een mooier buitengebied in de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem.

De laatste jaren heeft de VAL zich ingezet voor meer kruidenrijke akker- en graslanden. Hierdoor wordt o.a. de patrijs weer vaker gezien. Het beleid van  Gemeenten en Provincie om financiële middelen beschikbaar te stellen voor initiatieven die het landschap mooier maken en de biodiversiteit bevorderen, lijkt zijn vruchten af te werpen. Maar wordt dit beleid de komende jaren gecontinueerd of zelfs versterkt? Of liggen de prioriteiten ergens anders?

Na de verkiezingen van Provinciale Staten heeft Gelderland begin dit jaar een nieuw provinciaal bestuur gekregen. Waar wil de Provincie de komende jaren mee aan de slag en waar liggen mogelijkheden om in ons werkgebied te werken aan natuur, landschap en biodiversiteit?

De bijeenkomst op 18 november vormt een mooie gelegenheid om dit uit monde van Gedeputeerde Drenth van de Provincie Gelderland te horen.

Boer, burger of buitenlui? Op 18 november is iedereen vanaf 20.30 uur van harte welkom in de Serrezaal van Het Onland in Doetinchem. Aanmelden is niet nodig, en de toegang is gratis.