Kroamvisite

Kroamvisite

Op kroamvisite bij vader en zoon Keijser

Silvolde – Maandag 26 juni werd naar goed Achterhoeks gebruik een krentenwegge aangeboden aan Henk en Niek Keijser aan de Bievinkstraat in Silvolde. Op het erf van Niek zijn dit jaar in het werkgebied van de VAL Oude IJsselstreek namelijk de eerste patrijzenkuikens van dit seizoen gezien.

 

Henk Keijser: ”Vorige week zag ik het koppel patrijzen met wel zeker 10 jongen in de voortuin van mijn zoon Niek. Daar deden ze zich te goed aan insecten en miereneieren die daar volop in het gazon te vinden zijn.”

Ook zoon Niek heeft de patrijzen met jongen al meerdere keren gespot en zelfs vanuit het keukenraam op de foto gezet. Hij heeft totaal 15 jonge kuikens geteld.

 

In het kader van agrarisch natuurbeheer coördineert Rob Geerts van de VAL Oude IJssel het patrijzenproject in dit gebied waar geprobeerd wordt het leefgebied voor de patrijs te verbeteren. De VAL is één van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, die verenigt in Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), het Collectief vormt voor agrarisch natuurbeheer. VALA heeft samen met Landschapsbeheer Gelderland, vrijwilligers opgeleid die patrijzen monitoren in verschillende gebieden in de Achterhoek. Hans Geerdink is één van deze tellers die in dit gebied de stand van de patrijzen bijhoudt.

 

De patrijs is al lang niet meer een algemene verschijning. Rond 1975 was de patrijs nog een talrijke broedvogel, sindsdien is hun aantal met negentig procent afgenomen. De patrijs houdt niet van een te strak aangeharkt erf, maar van wat ruigte, heggen, struweelrandjes en kaal zand om in te kroelen. Ze zijn vaak rond erven van boerderijen te vinden, daar is altijd wel wat te halen. VALA stimuleert boeren en andere grondgebruikers om maatregelen te nemen die het leefgebied van de patrijs verbeteren, zodat het aantal patrijzen de komende jaren hopelijk weer gaat groeien. Voor VALA zijn boeren onmisbaar in het beheer van het agrarisch cultuurlandschap in de Achterhoek. Met het verdwijnen van de boeren zal ook het beheer van het landschap onder druk komen staan en daarmee verliezen vele boerenlandvogels zoals de patrijs hun leefgebied.