Agrarisch natuur beheer op een gangbaar melkveebedrijf.

Agrarisch natuur beheer op een gangbaar melkveebedrijf.

Onlangs is een interview verschenen van het agrarisch vakblad Vee & Gewas met Henry Steverink over agrarisch natuur beheer op een gangbaar melkveebedrijf.

Dit interview is geplaatst op 2 pagina’s.

Voor het lezen van pagina 1, klikt u hier.

Voor het lezen van pagina 2, klikt u hier.