Geboorte eerste patrijzenkuikens aanleiding tot kraomschudden

Geboorte eerste patrijzenkuikens aanleiding tot kraomschudden

Kroamschudden patrijzen SILVOLDE – Op het erf van melkveebedrijf Breunissen, pal achter de DRU Cultuurfabriek, werden vorige week negentien patrijskuikens geboren, de eerste dit seizoen in de Oude IJsselstreek. Bijzonder, deze boerenlandvogel komt in Nederland niet zo veel meer voor. Vertegenwoordigers van de agrarische natuurvereniging VAL Oude IJssel gingen vrijdagavond ‘kraomschudden’ en brachten naar goed Achterhoeks gebruik een krentenwegge én een borrel mee.

Rond 1975 was de patrijs nog een algemene verschijning, sindsdien is hun aantal met negentig procent afgenomen. Net als andere boerenlandvogels heeft de soort te leiden gehad van de intensivering van landbouw en een veranderende gewaskeuze. Mensenschuw zijn ze bepaald niet, ze paraderen rustig rond op het boerenerf, vooral de kuilvoerplaats is gelieft. In het kader van agrarisch natuurbeheer coördineert Rob Geerts van VAL Oude IJssel een patrijzenproject rond Sinderen waar geprobeerd wordt het leefgebied voor de patrijs te verbeteren.

De VAL is in 2004 opgericht door agrariërs en burgers, om natuur en landschap in de agrarische omgeving te versterken. Het werkgebied bestrijkt gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem. De VAL is één van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, verenigd in Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), het collectief voor agrarisch natuurbeheer. VALA heeft samen met Landschapsbeheer Gelderland met gelden uit het Actieplan Akker- en Weidevogels van provincie Gelderland vrijwilligers opgeleid die patrijzen monitoren. Dat gebeurt sinds vorig jaar in diverse gebieden in de Achterhoek, naast Sinderen ook bijvoorbeeld rond Montferland en in de Wehlse Broeklanden. Geerts: “In 2018 hadden we in het patrijzentelgebied Sinderen negentien territoria met vrij zekere broedgevallen. We proberen boeren en grondgebruikers te enthousiasmeren om akkerranden met kruidenmengsels in te zaaien. Deze bieden dekking en nestgelegenheid, maar zorgen ook voor voedsel in de vorm van insecten en zaden.”
Eén van de tellers in dit projectgebied is Leo Raben, samen met Rob kwam hij afgelopen week kraomschudden bij Wouter Breunissen. Wouter voert samen met zijn oom Kees een melkveebedrijf dat grenst aan het terrein waar onder meer Huntenpop gehouden wordt. Wouter is een echte natuurliefhebber en herbergt behalve het patrijsgrut op zijn grond ook vele boeren- en huiszwaluwen en kerkuilen, waarvan recent nog drie jongen zijn geringd. De patrijzen trokken zich niets aan van de activiteiten onlangs op het festivalterrein achter de boerderij. Ze bleven rustig op de eieren zitten broeden terwijl popmuzikanten hun gitaren lieten janken tijdens Coverland en Festivaart. Rob: “Het zou mooi zou zijn als bij de geplande inrichting van het gebied achter de Cultuurfabriek door de gemeente rekening wordt gehouden met stimulerende maatregelen voor de patrijs. Dat kan door dat inzaaien, struweelhagen te planten en keverbanken aan te leggen. Allemaal aspecten die gunstig uitpakken voor de patrijs.”

Via deze link kunt u het filmpje van de patrijzenfamilie bekijken.