Opening huiszwaluwtil op Engbergen

Opening huiszwaluwtil op Engbergen

Vereniging Agrarisch Landschap Oude IJssel realiseert huiszwaluwtil

Wethouder Ria Ankersmit van de gemeente Oude IJsselstreek heeft maandagmorgen 18 maart de openingshandeling verricht door een infobord te onthullen bij de huiszwaluwtil. Zij sprak haar waardering uit voor de agrarisch natuurvereniging VAL Oude IJssel die dit project heeft gerealiseerd.
“Een aanwinst voor het natuur- en recreatiegebied Engbergen”.
Vorig jaar was de huiszwaluw door Vogelbescherming en Sovon uitgeroepen tot vogel van het jaar. Dat was aanleiding voor de Agrarisch natuurvereniging VAL Oude IJssel om een project op te starten om een huiszwaluwtil te realiseren.

Bescherming noodzakelijk
De huiszwaluw staat op de Rode Lijst van broedvogels en heeft de status: gevoelig.
De huiszwaluw komt in heel Nederland voor. Ondanks zijn ruime verspreiding is de broedpopulatie van de huiszwaluw t.o.v. de jaren 70 sterk afgenomen, van zo’n 350.000 paren naar 70.000–100.000. Dat is een afname van ongeveer 80%! Gelukkig nemen de aantallen sinds de eeuwwisseling weer langzaam toe. In verstedelijkte gebieden wordt het voor huiszwaluwen steeds lastiger om geschikte gebouwen en nestmateriaal (modder) te vinden om hun nesten te kunnen bouwen. Een huiszwaluwtil biedt huiszwaluwen alternatieve nestgelegenheid.

Perfecte locatie
De zwaluwtil is geplaatst aan de Oude IJssel nabij het natuurgebied Engbergen achter Paardensportcentrum Diekshuis aan de Ulftseweg in Gendringen. Dit is een ideale plek die aan alle voorwaarden voldoet zodat de kans groot is dat de huiszwaluwtil ook daadwekelijk door huiszwaluwen bewoond zal gaan worden. Er is modder voor nestbouw voorhanden en er zijn volop insecten (muggen en vliegen) door de aanwezigheid van vee (mest) en natte natuur. Daarnaast is dit punt goed ontsloten met wandel en fietspaden, zodat het ook volop ‘beleefd’ kan worden.
Tegenover de huiszwaluwtil zijn ook 2 traditionele elektriciteits- of telefoonpalen geplaatst, zgn. bok of A-palen met de bekende porseleinen isolatoren. Deze dienen als ‘zwaluwdraad’, zwaluwen maken graag gebruik van de draden als hangplek’.
Henry Steverink, voorzitter van VAL Oude IJssel, heette de 30 belangstellenden en sponsoren welkom waarna Rob Geerts als initiatiefnemer en uitvoerder van dit project een toelichting gaf over het wel en wee van de huiszwaluw. Hij noemde bijvoorbeeld dat een zwaluwpaar wel 9000 muggen en vliegen per dag vangt om hun jongen mee te voeden. Daarna onthulde wethouder Ankersmit het informatiebord. Het infobord geeft informatie over het voorkomen en de levenswijze van de huiszwaluw.

Financiering
Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de subsidieregeling: Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap van de Provincie Gelderland, Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij, De Plattelandsraad Oude IJsselstreek en de VAL Oude IJssel.
De gemeente Oude IJsselstreek heeft constructief meegedacht om dit project te realiseren. Verder hebben de volgende bedrijven een bijdrage geleverd aan dit project: Geurts Bouwelementen BV Ulft, Tiggelovend-Kok BV Etten, Erik Hengeveld Klus- en Timmerbedrijf Heelweg, Magic Outdoor Sports Gendringen, Robben Schilderwerken Ulft, Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal Voorst, Bruins Bouw en Uitvoering en Paardensportcentrum Diekshuus Gendringen.