Rossel collectie

Rossel collectie
Camiel Helming en Henny Rossel

Gascoyne Scarlet

VAL Oude IJssel zet zich al jaren in voor het verbeteren van natuur en landschap en breidt dit uit met haar inzet voor de ongeveer 400 unieke appel- en perenrassen uit de Rossel Collectieboomgaarden. De VAL gaat ondersteunen bij de aanleg en vooral ook het belangrijke onderhoud in de eerste jaren na aanleg. ‘Onderhoud, dat wil zeggen het snoeien en het bemesten in de eerste 5 jaar is cruciaal voor het behoud van de boom op langere termijn, zeker nu klimaatverandering manifest is’ zegt Hennie Rossel.

 

De Achterhoek bezit een unieke collectie van appel- en perenrassen, verzameld door wetenschapper Hennie Rossel uit Vorden. De ong 400 rassen zijn niet alleen zelf al uniek,  maar ook de aanpak van Hennie Rossel door decennia lang zijn unieke rassen uit te zetten bij inmiddels een kleine 100 particulieren. Deze particulieren boomgaarden vormen een soort Ark van Noach voor deze unieke rassen. De VAL Oude IJssel steunt de collectieboomgaarden en helpt bij de aanleg en onderhoud van nieuwe.

 

VAL Oude IJssel zet zich al jaren in de gemeente Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek, samen met boeren en buitenlui in, om het landschap mooier te maken.

Zo planten en onderhouden ze jaarlijks enkele boomgaarden. Hoogstamboomgaarden zijn goed voor de biodiversiteit in het kleinschalige Achterhoekse landschap en bieden meer waarde dan enkel het fruit. Van oudsher kwamen de boomgaarden veelvuldig voor in de Achterhoek en hadden een functie om de eigenaar het jaarrond  van fruit te voorzien. ‘In ons werk kunnen we nu naast een mooie aangelegde boomgaard, ook bijdragen aan het behoud van de unieke rassen, het behoud van ons cultureel erfgoed en smakelijk variatie bieden’. Zegt Camiel Helming, coördinator van VAL Oude IJssel.

 

Om een hoogstamboomgaarden toekomstbestendig te maken zorgt Val Oude IJssel voor een landschapsplan waarbij rekening gehouden wordt met bodem en waterhuishouding van de locatie. Samen met Hennie Rossel wordt  bekeken welke rassen voorhanden zijn om te verspreiden naar particulieren met als richtlijn ongeveer 10 stuks die gevolgd worden de komende jaren.

De werkploeg zorgt voor vakkundig aanplant met ook het passend maken van de omgeving met bijvoorbeeld een knip- en scheerheg. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om 5-10 jaar het onderhoud van de boomgaard te verzorgen, zodat de unieke rassen ook een goede start hebben. Er is een subsidie mogelijk voor een tegemoetkoming in de kosten, zodat er niet alleen een mooie en uniek hoogstamboomgaard komt, maar deze ook nog eens betaalbaar is!

 

Het komende plantseizoen heeft VAL Oude IJssel als doel om ongeveer 10 Rossel Collectie hoogstamboomgaarden aan te leggen. Wilt u ook z’n unieke Achterhoekse boomgaard of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar Info@val-oudeijssel.nl

17 oktober 2022