Project Kruidenrijke Grasland Randen Oude IJsselstreek.

Project Kruidenrijke Grasland Randen Oude IJsselstreek.

Door het optimaliseren van de grasproductie voor melkvee is in de gangbare melkveehouderij de biodiversiteit van grasland sterk afgenomen. Zoals bij bouwland de biodiversiteit verhoogd kan worden met akkerranden, zo zou dit ook kunnen met grasland door het zaaien van mengsels van grassen en kruiden op een deel van het grasland. Uit Wagenings onderzoek is bekend dat aardig wat kruidenrijk mengsel bijgevoerd kan worden zonder dat de melkproductie vermindert. Het kan ook dienen als structuurbron in een rantsoen. Wel loopt bij het inzaaien van kruiden de drogestof productie wat achteruit. Kortom, met iets minder drogestof opbrengst op een deel van het grasland, kan de biodiversiteit van grasland flink worden verhoogd.

De Plattelandsraad Oude IJsselstreek heeft geld beschikbaar voor projecten die het landschap en de natuur versterken. De VAL heeft samen met LTO Oost-Achterhoek en de Plattelandsraad een project opgezet om de biodiversiteit van het grasland te verhogen.

We hebben 9 veehouders bereid gevonden om een stukje grasland in te zaaien met een kruidenrijk mengsel. Het zaaizaad en het zaaien wordt gefinancierd vanuit het project. De meeste stroken zijn in september ingezaaid en een enkele zal in het voorjaar 2018 ingezaaid worden. Ze liggen verspreid door de gemeente Oude IJsselstreek. Van Netterden tot Westendorp en van Breedenbroek tot Etten. In totaal wordt er bijna 5 ha ingezaaid met kruidenrijk gras.

Het doel is niet alleen de biodiversiteit verhogen maar ook nadrukkelijk de bedoeling om dit kruidenrijk gras in te passen in de hedendaagse bedrijfsvoering. We willen ervaring op doen met de teelt wijze en de bruikbaarheid in het rantsoen. Als dat goed lukt kunnen kruidenrijke grasland randen, net als de akkerranden, ook in de Achterhoek een blijvende rol spelen en de biodiversiteit verhogen.

11 januari 2019