Op kraomvisite bij Eddy Dieker

Op kraomvisite bij Eddy Dieker

Donderdag 7 juli werd naar goed Achterhoeks gebruik een krentenwegge aangeboden aan de familie Dieker aan de Bleumerstraat in Etten. Bij zijn boerderij zijn dit jaar in het werkgebied van de VAL Oude IJsselstreek namelijk de eerste patrijzenkuikens van dit seizoen gezien.

Elk jaar verblijven er meerdere paartjes patrijs in het gebied rond zijn boerderij. Afgelopen week heeft hij twee koppeltjes patrijzen zien lopen met jonge kuikens. Eddy is natuurliefhebber en probeert het de patrijzen naar de zin te maken. Zo heeft hij recent struweelhagen aangeplant, zaait hij randen in met kruidenrijke faunamengsels en verbouwt hij granen. Kortom een ideaal biotoop voor patrijzen die hier voldoende dekking, nestgelegenheid en voedsel kunnen vinden.

In het kader van agrarisch natuurbeheer coördineert Rob Geerts van de VAL Oude IJssel het patrijzenproject in dit gebied waar geprobeerd wordt het leefgebied voor de patrijs te verbeteren. De VAL is één van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, die verenigt in Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), het Collectief vormt voor agrarisch natuurbeheer. VALA heeft samen met Landschapsbeheer Gelderland, vrijwilligers opgeleid die patrijzen monitoren in verschillende gebieden in de Achterhoek. Rik van Beek is één van deze tellers die in het gebied Rafelder, rond de boerderij van Eddy, de stand van de patrijzen bijhoudt.

De patrijs is al lang niet meer een algemene verschijning. Rond 1975 was de patrijs nog een talrijke broedvogel, sindsdien is hun aantal met negentig procent afgenomen. De patrijs houdt niet van een te strak aangeharkt erf, maar van wat ruigte, heggen, struweelrandjes en kaal zand om in te kroelen.
VALA waardeert dat boeren en andere grondgebruikers, zoals Eddy Dieker, bereid zijn zulke maatregelen te nemen, zodat het leefgebied voor deze prachtige vogel verbetert en het aantal patrijzen de komende jaren hopelijk weer gaat groeien. Voor VALA zijn boeren onmisbaar in het beheer van het agrarisch cultuurlandschap in de Achterhoek.