Uitnodiging informatiemiddag Bodem op 24 oktober

Uitnodiging informatiemiddag Bodem op 24 oktober

In vervolg op de avond NatuurInclusief boeren, in oktober vorig jaar, nodigen we jullie nu uit voor een verdiepingsslag naar de basis: de Bodem.

De informatiemiddag Bodem houden we in samenwerking met Theo Nieuwenhuis van Edaphon. Edaphon is in oprichting; een adviesbureau dat zich richt op bewustwording van èn advisering in duurzaam bodembeheer en kringlooplandbouw.

Wij nodigen u graag uit op:

Donderdag 24 oktober van 13.00 tot 16.30 uur

Locatie: Edaphon, Oude Maatsestraat 16 te Didam.

Voornaamste spreker van de middag is Peter Vanhoof. Peter ontwikkelde een innovatieve meetmethode, die de knelpunten naar een beter functionerend bedrijf in kaart kan brengen. De Vanhoof-test van de bodem is daarbij een van de belangrijkste metingen. Deze innovatieve test toont het potentieel en kwaliteit van microleven in de bodem. Op basis van deze gegevens geeft Vanhoof praktisch bedrijfsadvies.

Als voorbereiding op de middag hebben we Peter gevraagd monsters te nemen bij Tom Keuper en Gregor Gross Bolting. Deze heren zijn zelf ook aanwezig om toelichting te geven op de bewerkingen en bemesting in de afgelopen jaren. We verwachten hiermee concrete, bruikbare informatie en een discussie te krijgen rond een beter bodembeheer.

Het exacte programma is afhankelijk van het aantal deelnemers. Wij vragen u daarom om uzelf en andere geïnteresseerden aan te melden.

Dit kan tot uiterlijk aanstaande vrijdag 18 oktober, via info@val-oudeijssel.nl  of bel met 0315 630002.

De middag is voor iedere boer met interesse in een betere bodem. Kent u collega’s die wellicht geïnteresseerd zijn stuur deze aankondiging gerust door.

VAL Oude IJssel heeft dhr. Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van proefbedrijf “De Marke” gevraagd het belang van een gezonde bodem kernachtig te verwoorden:

“Een goed functionerende bodem begint met aandacht voor organische stof, voorkomen van verdichting en het planmatig inzetten van goede kwaliteit dierlijke mest. Dit zorgt voor een optimale interactie tussen bodem en gewas. Met als resultaat een robuuste bodem met een goede vochthuishouding, veel biodiversiteit en stabiele, goede opbrengsten”.

Bovenstaand citaat bevestigd ons in de gedachte dat een betere bodemkwaliteit begint met bewustwording en kennis.

 

Introductie P. Vanhoof en  Edaphon

Achtergrond Peter Vanhoof

Peter Vanhoof woont sinds zijn huwelijk in 1997 op het ouderlijk landbouwbedrijf van zijn vrouw in het noorden van Polen. Dit bedrijf is geëvolueerd tot een educatief bedrijf met struisvogels en honingbijen. Toen het slechter begon te gaan met de bijen, volgde Peter in 2007 een cursus in Frankrijk over bio-elektronische metingen in de landbouw. Kort daarna begon hij deze metingen te doen in de bijenteelt en landbouw. 10 jaar geleden kwam hij in contact met enkele bedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, die in Nederland ijveren voor een wetenschappelijk onderbouwde kringlooplandbouw. Dank zij de goede samenwerking ontwikkelde Peter een innovatieve meetmethode, die de knelpunten naar een beter functionerend bedrijf in kaart brengen. Hij meet daarbij elke schakel in de voedselkringloop: bodem – plant (voer) – dier (koe, varken) – mest – bodem. Door de combinatie van eigen metingen, aangevuld met gangbare analyses en goede observaties komt hij samen met de bedrijfsleider tot een advies en plan van aanpak. De Vanhoof-test van de bodem is daarbij een van de belangrijkste metingen. Deze innovatieve test toont het potentieel en kwaliteit van microleven in de bodem. In 2017 heeft hij in een vergelijkende bemestingsproef de invloed van de kwaliteit drijfmest, de dosering en manier van uitrijden op het bodemleven van grasland onderzocht. De resultaten gaven duidelijk aan hoe je het bodemleven en de plantengroei best kunt stimuleren. Dit jaar heeft Peter de leiding in een onderzoek naar de emissies uit drijfmest van 135 bedrijven.

De lezing voor jullie vereniging gaat over de opgedane kennis en ervaringen in de laatste 10 jaar, met bespreking van meetresultaten van enkele bedrijven uit jullie regio.

Voor meer info over de activiteiten van Peter, bezoek www.organic-forest.eu/nl-menu.

Onze gastheer: Edaphon

Edaphon staat voor het leven in de bodem (soil life). Wij zijn agrariërs en hebben een adviesbureau dat zich richt op bewustwording van èn advisering in duurzaam bodembeheer en kringlooplandbouw. Daarbij werken wij samen met onderzoekers, hogescholen, overheidsinstellingen en branchegenoten.

Ons doel is om samen met u met minder input meer rendement te halen uit uw bedrijf met als plezierig bijkomstigheid een betere bodemvruchtbaarheid, betere gezondheid van zowel vee als gewas, een voedselrijker product en “last but not least” meer werkplezier.