Uitnodiging 15 oktober 20.00 uur Het Onland Doetinchem

Uitnodiging 15 oktober 20.00 uur Het Onland Doetinchem

NatuurInclusief Boeren, een zegen of….

Uitnodiging:

NatuurInclusief Boeren, een zegen of….

NatuurInclusief Boeren lijkt het nieuwe toverwoord voor de omslag die boeren zouden moeten maken voor de verduurzaming van hun bedrijfstak. Maar wat is het eigenlijk, wat moet je doen en wat zijn de gevolgen ervan voor je bedrijfsvoering.

VAL Oude IJssel, de agrarische Natuurvereniging voor de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek organiseert op 15 oktober om 20.00 uur een avond rond dit thema. Deze avond wordt ingeleid door een tweetal deskundigen op dit gebied.

Wiebren van Stralen is onlangs in dienst getreden bij Friesland Campina. Hij gaat daar, net als voordien bij Living Lab Fryslan, aan de slag als aanjager van NatuurInclusief Boeren (NIB). Over zijn opgedane ervaringen in Noord Nederland komt hij graag vertellen over de (on-)mogelijkheden omtrent NIB. Het hoe en waarom van NIB!

Verder komt Martien Nillesen uit Groesbeek als spreker. Hij is melkveehouder en ZLTO-bestuurder. Op zijn familiebedrijf is een landschapsplan gemaakt. Dit plan biedt hem kansen om maatschappelijk verantwoorder te ondernemen en is tegelijkertijd een verdienmodel. Hoe aantrekkelijk kan dat zijn? Wat moet hij ervoor doen of juist laten?

Na een introductie van deze heren zal Gerard Hettelaar zijn gedachten over NIB kort ten tonele brengen. Gerard is melkveehouder in Megchelen met een gezonde kritische houding.

Hierna is er tijd voor vragen en discussie. Dick Looman zal deze discussie leiden. Dick is voorzitter van de VALA en melkveehouder in Zelhem.

Dus bent u akkerbouwer, tuinder of veehouder. Agrarische natuurvereniging VAL Oude IJssel ontvangt u graag voor deze objectieve toekomstgerichte avond.

Kom luisteren en discussiëren; ook uw kritische geluid wordt gewaardeerd!

Wij zien u graag op 15 oktober om 20.00 uur bij:

Herberg – Restaurant – Zalen “Het Onland”

Rekhemseweg 175

7004 HD DOETINCHEM