Vincent Heuthorst

Vincent Heuthorst

Mijn naam is Vincent Heuthorst (1962), ik ben geboren en getogen in de Slangenburg en al 36 jaar werkzaam in de melkveehouderij. Woon samen met Hetty in het buitengebied tussen Doetinchem en Gaanderen.

Als belangenbehartiger weet ik vanuit de land- en tuinbouworganisatie LTO Noord en vanuit de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer, hoe belangrijk het is om te lobbyen bij de gemeente. Zodoende zit ik voor het CDA als raadslid in de gemeente Doetinchem met speciale aandacht voor het buitengebied. Wil je invloed hebben op de besluitvorming, dan is het goed dat er voor de agrariërs en de burgers uit het buitengebied, één of meerdere vertegenwoordigers in de gemeenteraad zitten.

Bestaande bedrijven moeten innovatief kunnen ondernemen zodat ontwikkelingsmogelijkheden, binnen de wet- en regelgeving, blijven bestaan. Hierbij kunnen nieuwe functies op een agrarisch bedrijf, zoals landbouwverwante nevenactiviteiten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het landelijk gebied.

Het beheer moet betaalbaar zijn en de gebieden moeten bij voorkeur worden beheerd door mensen uit de directe omgeving, zoals agrariërs, recreatie ondernemers, particulieren en VAL– Oude IJssel.