Rob Geerts

Ik ben Rob Geerts en sinds april 2008 actief bij de VAL Oude IJssel. Eerst als bestuurslid en vanaf november 2012 als voorzitter. November 2017 heb ik mijn voorzittershamer overgedragen aan Henry Steverink. Ik ben echter bij de VAL betrokken gebleven als adviseur.

Ik woon in Ulft samen met Roos Marie en we hebben een dochter Maartje en een zoon Douwe. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam in Wageningen als onderzoeker Multifunctioneel Landgebruik bij een onderzoeksinstituut van Wageningen University and Research. In de 35 jaar die ik daar nu inmiddels werk ben ik altijd actief geweest op het grensvlak van landbouw en natuur.

In de eerste periode van mijn loopbaan in Wageningen heb ik veel gewerkt aan herstelbeheer van half natuurlijke graslanden. De afgelopen 15 jaar meer aan multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer. Hoe kun je een modern landbouwbedrijf duurzaam inrichten met aandacht voor milieu, landschap en natuur? De afgelopen jaren is de aandacht verschoven naar natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk grasland is mijn werkterrein en is voor mij de ultieme vorm van natuurinclusieve landbouw. Naast biodiversiteit levert kruidenrijk grasland een gezond en smakelijk ruwvoer en is daardoor goed inpasbaar op een melkveebedrijf.

Naast de VAL ben ik actief voor VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek), het collectief voor agrarisch natuurbeheer in de Achterhoek. Sinds de oprichting in 2012 betrokken als bestuurslid en begin 2016 als ambtelijk secretaris en projectmedewerker.

Het gaat erg slecht met onze biodiversiteit, het aantal insecten is de laatste jaren dramatisch afgenomen. Maar ook de trend van onze boerenlandvogels is sterk negatief. Ik hoop als adviseur van VAL Oude IJssel een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van de biodiversiteit en het landschap in ons werkgebied. Het streven is komende jaren meer initiatieven van de grond te krijgen vergelijkbaar met succesvolle projecten als Slingers in het landschap, Samen voor de patrijs en de realisatie van een huiszwaluwtil aan de Oude IJssel nabij Engbergen.

Rob Geerts, 2 april 2019