Henry Steverink

Hallo,

Mijn naam is Henry Steverink. Ik woon in de Silvoldse Sleage en heb daar samen met mijn vrouw Anja, 3 kinderen en een melkvee bedrijf. Ik ben van het bouwjaar 1963.

Door mijn werk als melkveehouder verdien ik mijn brood op het platteland. Ik werk er, ik woon er en ik geniet er ook van. Hoewel ik in een ruilverkavelinggebied woon probeer ik toch wat te doen om de natuur te versterken d.m.v. randenbeheer en elzensingels. Ik probeer efficiënt te boeren, maar waar het kan geef ik de natuur de ruimte. Ik denk ook dat dat belangrijk is voor de acceptatie van mijn beroep. Als agrariër heb je geen 4 muren om je bedrijf staan en iedereen kan dus meekijken. Het platteland is voor iedereen maar niet van iedereen (een mooi dilemma).

Ik heb in het verleden bestuurlijke ervaring opgedaan bij LTO Oude IJsselstreek, AB-Oost en de Melkvee Academie.

Ik vind de Achterhoek een prachtig gebied vooral het afwisselende landschap spreekt mij erg aan. Maar om dat te houden of zelfs te versterken hebben we agrarische natuurverenigingen zoals de VAL hard nodig.

Ik wil daar graag aan mee helpen en doe dat vanuit mijn agrarische achtergrond maar ook omdat ik bewoner ben van een mooi gebied.

Groeten, Henry Steverink