Vacature projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Vacature projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) is een samenwerkingsverband tussen de zes
agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek. Wij staan voor het vergroten van de biodiversiteit
door middel van behoud en ontwikkeling van het Achterhoeks cultuurlandschap. We zetten ons
daarbij in voor flora, fauna, bodem en water, samen met de agrariërs, bewoners en overige
gebruikers van het landelijk gebied. VALA is een professionele partij voor overheden en
bedrijfsleven.

Als agrarisch collectief ontvangt VALA op basis van Europese richtlijnen subsidie van de provincie en
sluit contracten met haar deelnemers om de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
vorm te geven. De aangesloten agrarische natuurverenigingen zijn belangrijk in de uitvoering van het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van het collectief
voeren hun veldcoördinatoren een deel van de werkzaamheden uit, zoals het onderhouden van de
contacten met de deelnemers en de werkzaamheden rond het afsluiten van de contracten.

VALA is een organisatie in ontwikkeling, waarbij momenteel alle medewerkers uit ingehuurde krachten
bestaan (zzp of detachering). Met de verwachte toename aan werkzaamheden vanuit
zuivelondernemingen, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en onze projectentak gaat dit in
de nabije toekomst veranderen. Om sturing te geven aan de basisopdracht van VALA, het uitvoeren
van de ANLb-regeling, zoeken wij een projectleider ANLb.

Functiebeschrijving
• Je bent verantwoordelijk voor de (aansturing van) de uitvoering van het ANLb in de Achterhoek,
en op termijn ook voor mogelijke opdrachten vanuit de zuivelondernemingen.
• Dit doe je door functioneel leiding te geven aan alle medewerkers ANLb (veldcoördinatoren,
ecoloog en bureaumedewerkers; momenteel 7 personen) en hen te ondersteunen met
kennis(ontwikkeling) en advies.
• Daarbij zorg je voor budgetbewaking op zowel de overhead als de beheerkosten.
• Naast de zorg voor een juiste uitvoering van het ANLb, ligt je focus op het verbeteren van de
kwaliteit van het beheer in het veld.
• Je onderhoudt de contacten met opdrachtgevers (provincie en waterschap), Boerennatuur en
gebiedspartijen die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het ANLb.
• Je signaleert kansen die het ANLb kunnen versterken en bij voorkeur ook breder op het gebied
van biodiversiteit, bodem en water. Jij verzilvert deze kansen of attendeert een collega binnen
onze organisatie.
• Je legt verantwoording af aan de (interim) manager, en indirect aan het bestuur.

Functie-eisen
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau en beschikt over leidinggevende kwaliteiten;
• Je hebt minimaal basiskennis van natuur en landschap;
• Je bent in staat om een vertaalslag te maken van doelen naar beheermaatregelen en kunt je
daarbij inleven in de belangen van andere gebiedspartijen;
• Je beschikt over een breed netwerk binnen de groene sector, en hebt affiniteit met de (agrarische)
deelnemer.

Jouw competenties
• Plannen en organiseren
• Samenwerken
• Resultaatgerichtheid
• Functioneel leidinggeven
• Accuraat

Arbeidsvoorwaarden
Een jaarcontract met, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris van maximaal € 4.462,– bruto
per maand (max. schaal 7, loonpeil 1 januari 2020) bij een 36-urige werkweek. VALA heeft de intentie
dit bij goed functioneren om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De CAO Bos
en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing.

We bieden een werkplek in Eibergen, werken vanuit huis is ook mogelijk.

Informatie en jouw reactie
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met onze huidige manager Yvette
Ruesen, via info@buro36.nl of telefonisch: 06 – 40 90 62 20. Voor meer informatie over de
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Joop Spijkers, penningmeester VALA, via
telefoonnummer 06 – 20 29 80 77.

Solliciteren op deze vacature kan tot en met 31 januari 2020 door het sturen van uw cv en motivatie
per email aan: info@de-vala.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 11 februari (1e gesprek) en
18 februari (2e gesprek).