Rob Geerts

Ik ben Rob Geerts en sinds april 2008 actief bij de VAL Oude IJssel. Eerst als bestuurslid en vanaf november 2012 als voorzitter. November 2017 heb ik mijn voorzittershamer overgedragen aan Henry Steverink. Ik blijf echter bij de VAL betrokken als adviseur.
 

Ik woon in Ulft samen met Roos Marie en we hebben een dochter Maartje en een zoon Douwe. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam in Wageningen als onderzoeker Multifunctioneel Landgebruik bij een onderzoeksinstituut van Wageningen University and Research. In de 35 jaar die ik daar nu inmiddels werk ben ik altijd actief geweest op het grensvlak van landbouw en natuur.
 

In de eerste periode van mijn loopbaan in Wageningen heb ik veel gewerkt aan herstelbeheer van half natuurlijke graslanden. De afgelopen 15 jaar meer aan multifunctionele landbouw en agrarisch natuurbeheer. Hoe kun je een modern landbouwbedrijf duurzaam inrichten met aandacht voor landschap en natuur? Zo heb ik meegewerkt aan de groenblauwe dooradering van het melkveeproefbedrijf  De Marke in Hengelo Gelderland. Dit bedrijf laat prachtig zien met wat voor maatregelen je de biodiversiteit op een melkveebedrijf kunt vergroten.
 

In samenwerking met WCL Winterswijk heb ik jaren gewerkt aan zgn. ecosysteemdiensten op landbouwbedrijven, maatregelen op gebied van natuur, bodembeheer, milieu en water in diverse projecten. Zo was Winterswijk één van de 4 pilotgebieden voor het nieuwe GLB beleid. Van 2011 t/m 2013 zijn samen met 127 boeren uit het gebied de mogelijkheden verkend invulling te geven aan de Vergroening via boerencollectieven.
 

Een van de 40 collectieven die daaruit voorgekomen zijn en verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de subsidieregeling agrarisch natuur- en landschapsbeheer is VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek), het samenwerkingsverband van de 6 ANV’s in de Achterhoek. Sinds de oprichting in 2012 ben ik betrokken bij VALA, eerst als bestuurslid en momenteel als ambtelijk secretaris en projectmedewerker. 

Ik vind het behoud van een mooie leefomgeving erg belangrijk en hoop als adviseur van VAL Oude IJssel daar een constructieve bijdrage aan te kunnen leveren. Het streven is komende jaren meer initiatieven van de grond te krijgen vergelijkbaar met succesvolle projecten als Slingers in het landschap en Samen voor de patrijs.

 

Rob Geerts, 20 dec. 2017

 

 

 

Actueel